404 Not Found


nginx

Strokovne sodelavke Zavoda Emma se v nedeljo, 25. septembra 2011 že drugič odpravljajo na strokovni delovni obisk v Črno goro v sklopu projekta “Od okolja do družine”.

To je triletni projekt v organizaciji Zavoda Krog, ki se bo izvajal na ruralnem severnem delu ČG na področju razvojnega sodelovanja. Projekt je usmerjen predvsem na revno prebivalstvo ruralnih območij ČG. Raziskava iz leta 2o1o je namreč pokazala, da tam še vedno niso uresničeni cilji kot so enakost, pravica do kvalitetnega izobraževanja, zdravega življenja, zaščite življenjskega okolja, polnopravnost otrok ter življenja brez nasilja. Še vedno je prisotna revščina in zloraba otrok. Centrom za socialno delo pa primanjkuje kadra, tehničnih zmogljivosti in sredstev. Lokalne oblasti pa ne prepoznajo centrov za socialno delo kot pomembne institucije lokalnega nivoja. V letih 2o11, 2o12 in 2o13 bo tako izpeljana rehabilitacija otrok iz ČG, izvedene bodo različne izobraževalne delavnice za učence in učitelje osnovnih šol na temo varstva okolja, ravnanja z odpadki ter na temo nasilja, v projekt pa bo vključeno tudi izobraževanje strokovnih sodelavk in sodelavcev, policije in sodstva v ČG s področja nasilja v družini ter enakosti spolov. Tokratni namen obiska je izvedba delavnic za otroke ter izobraževanj za učitelje treh osnovnih šol na temo nasilja.