Monthly Archives

december 2011

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU: POSVETOVANJE Z JAVNO TRIBUNO

By | Uncategorized

STOP NASILJU V DRUŽINI IN DRUŽBI – SPREGOVORI!

2. december 2o11 ob 10h v MC Krško

Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja, Ljubljana in Krško, v okviru kampanje ozaveščanja javnosti o nesprejemljivosti nasilja v družini in družbi Odloči se za življenje v miru – Podari rožo!, 2. decembra 2011 pripravlja POSVETOVANJE Z JAVNO TRIBUNO – Stop nasilju v družini in družbi – Spregovori! Pričetek bo ob 10.00 v Mladinskem Centru Krško, Cesta Krških žrtev 105.

PROGRAM

1. Uvodni del: Mobilna pomoč in samopomoč v primerih nasilja v družini izven večjih centrov: Predstavitev delovanja Mobilne enote Zavoda EMMA – OE Krško in pomen povezovanja organizacij, ki se srečujejo z žrtvami nasilja pri svojem delu. N. Resnik, E. Skrt, Zavod EMMA – OE Krško.

2. Prispevki gostov, predstavnikov organizacij, ki se pri svojem delu tako ali drugače srečujejo s problematiko nasilja v družini.

3. Aktualna tema: Nasilje kot družbeni fenomen. Zavod EMMA, Ljubljana.

4. Javna tribuna – STOP NASILJU V DRUŽINI – SPREGOVORI! Na javni tribuni udeleženci lahko podajo svoja mnenja, stališča, izpostavijo izzive in zastavijo vprašanja glede nasilja v družini.

Namen dogodka: Nasilje v družini je pereč problem naše družbe. Na tem področju je potrebno preventivno delovanje, kot tudi neposredna pomoč osebam z izkušnjo nasilja. O nasilju v družini in v družbi je potrebno javno spregovoriti, se pogovarjati in ukrepati. Le tako bomo postopno odpravili stigmatizacijo oseb z izkušnjo nasilja in zmanjšali stereotipe, ki otežujejo pot iz kroga nasilja. Zato se nam zdi pomembno, da svoje delo, ki je usmerjeno v pomoč osebam z izkušnjo nasilja, v družbeno dobro, naredimo vidno. Naš namen je ustvariti odprt prostor za javno diskusijo o tej temi. In to ne samo ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami, pač pa skozi vse leto.

Gostje: predstavnica Centra za socialno delo Krško- Melita Kramar, predstavnica Zakonskega in družinskega inštituta Novo mesto in Krško, specialistka zakonske in družinske terapije, – Olga Košir, predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavje (PZDU Posavje).

Za dodatne informacije, nas lahko pokličete na tel. št. 07/49-06-510 oziroma na 030/616-767.

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU: POSVETOVANJE Z JAVNO TRIBUNO

By | Uncategorized

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU: Posvetovanje z javno tribuno “STOP NASILJU V DRUŽINI IN DRUŽBI – SPREGOVORI”

 

Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja, je v okviru kampanje ozaveščanja javnosti o nesprejemljivosti nasilja v družini in družbi “Namesto klofute podari rožo”, 2. decembra 2011 v Krškem organiziral POSVETOVANJE Z JAVNO TRIBUNO – Stop nasilju v družini in družbi – Spregovori! Dogodek je potekal v okviru Mednarodnih dnevov boja proti nasilju.

Na posvetovanju so bili prisotni gosti: Melita Kramar, specialistka zakonske in družinske terapije, Zakonski in družinski inštitut, Novo mesto in Krško, – Klavdija Žibert, Oddelek za družbene dejavnosti, Občina Krško, – Olga Košir, predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavje (PZDU Posavje) – Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Sevnica (OZRK Sevnica), – Aleš Urek, predstavnik PRSTaN-a – Posavske Regionalne Stične Točke za Nevladne organizacije.

ZAKLJUČKI IN SKLEPI POSVETOVANJA Z JAVNO TRIBUNO

1. Udeleženke in udeleženci ugotavljajo in se strinjajo, da je na področju prevencije nasilja v družini in družbi ter nudenja pomoči potrebno povezovanje organizacij, tako nevladnih, kot vladnih.

2. Organizacije, prisotne danes, bomo krepile že vzpostavljeno sodelovanje in ga nadgradile. Sodelovanje in vključevanje je odprto za nove člane.

3. PRSTaN – Posavska Regionalna stična točka za nevladne organizacije bo nudila tehnično in ostalo pomoč, v skladu s svojimi pristojnostmi.

4. Organizirali bomo lokalno kampanjo na področju prevencije in pomoči v primerih nasilja.

5. Zavod EMMA daje pobudo, da preko programa Mobilna enota ostalim vladnim in nevladnim organizacijam nudi podporo v prepoznavanju nasilja na terenu in tehnikah pomoči ter vključevanja.

6. K dajanju pobud so pozvane tudi ostale organizacije.

7. Naše sodelovanje je naravnano na spodbujanje kvalitete odnosov in življenja v lokalnem okolju.

 

Posvetovanje so omogočili:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Občina Krško, Občina Brežice, Mladinski center Krško, Forma d.o.o., Pivovarna Laško d.d., Kruhek Sevnica d.o.o., Jagros d.o.o., Cvetličarne Harmonija, Sadjarstvo Gerzina Edi

    

 

javna tribuna 2011