O razsežnosti nasilja na delovnem mestu in njegovih posledicah smo se 12. oktobra pogovarjali na ZPTM Brežice. V današnjem času so mnogi zaposleni izpostavljeni velikim obremenitvam, mobing pa je pogost spremeljevalec njihovega dela.

Promocija pravic otrok in žensk v Libanonu se nadaljuje 28.9.2020 – V okviru projekta »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu« so dekleta, matere in očetje, usposobljeni na treningih o nasilju po spolu ter pravicah žensk in otrok, že zaključili po pet delavnic za prve skupine vrstnic oziroma staršev. Na […]