V sklopu projekta MZZ, Zavod Emma, Zavod Krog, Naba’a izvaja izobraževanje in ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu«, 2020-2022

Nasilje na podlagi spola je pojav, ki je globoko zakoreninjen v neenakosti med spoloma, in je še vedno eno najpomembnejših kršitev človekovih pravic v vseh družbah. Nasilje na podlagi spola je nasilje usmerjeno proti osebi zaradi njenega spola. Tako ženske, kot moški doživljajo spolno nasilje, vendar je večina žrtev žensk in deklet.

Gender-based violence is a phenomenon deeply rooted in gender inequality, and continues to be one of the most notable human rights violations within all societies. Gender-based violence is violence directed against a person because of their gender. Both women and men experience gender-based violence but the majority of victims are women and girls.