ZAVOD EMMA – EMpathia MArginalis

 

KONTAKT [contact_info color=”gray” phone=”01 425 47 32″ cellphone=”080 21 33″ email=”emma.zavod@gmail.com” address=”p.p. 221, 1000 Ljubljana”]

URADNE URE [contact_info color=”gray” address=”Center: vsak delavnik med 8h – 15h” phone=”Krizni telefon: vsak dan od 8h-15h in 18h-21h”]

 

Zavod Emma je nevladna in neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena v začetku leta 2000 v Ljubljani, z namenom nudenja strokovne in brezplačne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam in ženskam žrtvam nasilja. Poleg nudenja psihosocialne strokovne pomoči žrtva nasilja, smo aktivni tudi na preventivnem področju, saj menimo, da le celovito delovanje lahko pripelje do željenih rezultatov – to je družbe z ničelno toleranco do nasilja v družbi.

Na Zavodu Emma, ki deluje na področju problematike nasilja v družini, spolnih zlorab in drugih perečih tem, ki zadevajo osnovne pravice otrok, mladostnikov in odraslih, se srečujemo s konkretnimi primeri hudih kršitev človekovih pravic na vseh ravneh od intimno osebnega preko družinskega do institucionalnega in nazadnje tudi družbenega konteksta. Naše temeljno izhodišče je bilo in bo pomoč in zaščita posameznika na vseh ravneh, kjer prosijo za našo pomoč. To je gotovo ena izmed prednosti nevladnih organizacij, ki se potrjuje tudi v praksi in zaradi katere ljudje prihajajo k nam po pomoč.

Zavod po statutu in programski naravnanosti v okviru svojega dela nudi telefonsko, individualno inskupinsko obliko pomoči. Na teh področjih zavod spodbuja in skrbi za odpravljanje negativnih dejavnikov, v smislu zmanjševanja socialne izključenosti uporabnikov, uporabnic, ter pomoč pri izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov in  uporabnic.

Organizacijska enota Krško

 

KONTAKT [contact_info color=”gray” phone=”07 490 65 10″ cellphone=”080 21 33″ email=”zavodemma.krsko@gmail.com” address=”p.p. 315, 8270 Krško”]

URADNE URE [contact_info color=”gray” address=”Center: vsak delavnik med 8h – 15h” phone=”Krizni telefon:
vsak dan od 8h-15h in 18h-21h”]

 
Leta 2007 smo odprli novo organizacijsko enoto v Krškem. Redne letne evalvacije so namreč pokazale, da je največje število klicev prav iz tega področja, za katerega je značilna izrazito slaba infrastruktura pomoči v primerih nasilja, prisoten pa je tudi močan neformalni nadzor. Vse to žrtvam otežuje izhod iz nasilja.

Cilji:

  [list style=”list2″ color=”gray”]
 • zagotoviti takojšnjo, strokovno, brezplačno in dostopno pomoč čim večjemu številu uporabnic in uporabnikov z območja Posavja in okolice, ki še vedno doživljajo nasilje,
 • pomoč, podpora in koordinacija za ljudi, ki bi na območju Posavja radi takim osebam pomagali,
 • nuditi zaščito uporabnicam/kom v akutni fazi med doživljanjem nasilja,
 • čimprejšnje opolnomočenje uporabnic/kov za življenje brez nasilja,
 • kontinuirano delo z uporabniki in uporabnicami v Posavju, ki so se odločili spremeniti vsakdanje življenje in poiskati ustrezne strategije preživetja,
 • pridobivanje, usposabljanje in vodenje prostovoljcev za delo na kriznem telefonu,
 • povezovanje z institucijami v Posavju in skrb za kroženje informacij,
 • aktivno sodelovanje v kriznih timih strokovnih služb in uporabnikov,
 • prizadevanje, da se zgradi dobro delujoča mreža pomoči med različnimi institucijami in sorodnimi organizacijami v Posavju,
 • vzpostavitev mreže zagovornikov v Posavju

 

[/list]