Na tej strani lahko pridobite informacije o različnih organizacijah, ki nudijo pomoč v primerih nasilja in v drugih stiskah.

HUMANITARNE ORGANIZACIJE

[list style=”list2″ color=”gray”] [/list]

OSTALE ORGANIZACIJE

[list style=”list2″ color=”gray”] [/list]
[divider_padding]

V primerih, ko se zaradi osebne ogroženosti morate in želite umakniti pred nasiljem, se obrnite na naslednje naslove:

VARNE HIŠE, ZATOČIŠČA IN MATERINSKI DOMOVI

[list style=”list2″ color=”gray”]

Materinski domovi, varne hiše in zavetišča sodijo v mrežo javnih socialno varstvenih programov po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010. Javni socialnovarstveni programi so dopolnilo k socialnovarstvenim storitvam. Njihovi izvajalci so predvsem nevladne in humanitarne organizacije ter zasebniki, na področju programov za invalide pa zlasti invalidske organizacije. Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo. Njihovo financiranje zagotavljajo država, lokalna skupnost in uporabniki ali drugi zainteresirani subjekti.

VARNE HIŠE, ZATOČIŠČA, KRIZNI CENTRI

[divider_padding]
GORENJSKA

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja Gorenjske
p. p. 575, 4103 Kranj,
telefon: 051 200 083
e-pošta: vh.gorenjska@siol.net

GORIŠKA

Zavod Karitas Samarijan – Varna hiša Karitas za Primorsko
Skalniška 1, 5250 Solkan
telefon: 05 330 02 34
e-pošta: karitas.samarijan@siol.net

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Društvo življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam kaznivih dejanj – Varna hiša Novo mesto
p. p. 345, 8000 Novo Mesto
telefon: 07 332 68 95
e-pošta: varnahisa_nm@email.si

OSREDNJESLOVENSKA

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – Zatočišče za ženske in otroke
p.p. 2726, 1001 Ljubljana
telefon: 01 524 19 93, 080 11 55
e-pošta: zatocisce.sos@drustvo-sos.si
spletna stran: http://www.drustvo-sos.si/

Društvo za nenasilno komunikacijo – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana
telefon: 031 736 726
e-pošta: drustvo.nenasilje@siol.net

Društvo ženska svetovalnica Ljubljana –  Krizni center Ženske svetovalnice
telefon: 01 251 16 02
e-pošta: info@drustvo-zenska-svetovalnica.si

PODRAVSKA

Center za socialno delo Maribor – Varna hiša Maribor
Dvorakova ul. 5, 2000 Maribor
telefon: 02 250 66 00
e-pošta:  gpcsd.maribor@gov.si

Center za socialno delo Ptuj – Varna hiša Ptuj
Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj
telefon: 02 787 56 00
e-pošta: gpcsd.ptuj@gov.si

POMURSKA

Društvo varnega zavetja Pomurje – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
p. p. 18, 9240 Ljutomer
telefon: 02 584 83 90
e-pošta: vh.ljutomer@siol.net

SAVINJSKA

Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
p. p. 347, 3000 Celje
telefon: 03 492 63 56
e-pošta: varna.hisace@siol.net

SPODNJEPOSAVSKA

Center za socialno delo Krško, Zavetišče Pepcin dom
Cesta krških žrtev 1, 8270 Krško
telefon: 07 492 25 53, 07 492 59 68
e-pošta: gpcsd.krsko@gov.si

[divider_padding]

MATERINSKI DOMOVI:

[divider_padding]
GORENJSKA

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske – Materinski dom Gorenjske
p. p. 23, 4270 Jesenice
telefon: 051 200 083, 05 994 3019
e-pošta: vh.gorenjska@siol.net

GORIŠKA

Zavod Karitas Samarijan – Materinski dom Solkan in Dom Karitas
Skalniška 1, 5250 Solkan
telefon: 05 330 02 34
e-pošta: karitas.samarijan@siol.net

OSREDNJESLOVENSKA

Center za socialno delo Ljubljana Šiška – Materinski dom Ljubljana
Celovška 195, 1000 Ljubljana
telefon: 01 283 37 45, 01 583 98 00, dežurni GSM: 051 422 024
e-pošta: materinskidom@gov.si

Zavod Pelikan Karitas –  Materinski dom Gumnišče in Materinski dom Višnja gora
Ciril Metodov trg 9, 1000 Ljubljana
telefon: 01 548 02 85
e-pošta: pelikan@karitas.si

PODRAVSKA

Center za socialno delo Maribor – Materinski dom Maribor
Dvorakova ul. 5, 2000 Maribor
telefon: 02 623 25 26, 02 250 66 00
e-pošta: gpcsd.maribor@gov.si

SAVINJSKA

JZ Socio – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje – Materinski dom
Stanetova 4, 3000 Celje
telefon: 03 492 40 42
e-pošta: socio@siol.net

Škofijska Karitas Maribor – Materinski dom Mozirje in Materinski dom Žalec
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
telefon: 059 08 03 50
e-pošta: info@karitasmb.si

[/list]