NASILJE NAD OTROKI

Nasilje nad otroki je ena najbolj grobih kršitev otrokovih pravic. Otroci, ki so žrtve nasilja, so deležni velike škode v svojem razvoju. Pomembno je, da prepoznamo otroka, ki doživlja nasilje ter da ob sumu nasilja tudi primerno ukrepamo, torej da sum nasilja nad otrokom prijavimo policiji, centru za socialno delo, državnemu tožilstvu ali pa nevladnim organizacijam in otroka zaščitimo pred nadaljnjim nasiljem. Vedeti moramo, da za nasilje ni nikoli odgovoren otrok sam. Kot nasilje nad otroki štejemo naslednje oblike zlorab:

FIZIČNA ZLORABA oz. NASILJE

je vsako dejanje, ki povzroča poškodbo otroka s strani znane ali neznane osebe. Primer: klofutanje, lasanje, butanje v steno, udarci po glavi, trebuhu, ritki, uporaba strelnega ali hladnega orožja.

ZANEMARJANJE

otroka se razlikuje od fizične zlorabe. Zanemarjanje pomeni nedovoljna skrb v zagotavljanju osnovnih otrokovih potreb, v fizičnem in psihičnem smislu. Primer: neustrezno prehranjevanje, pomanjkanje skrbi za otrokovo zdravje, nezadovoljene čustvene potrebe, onemogočanje, da se otrok izobražuje.

PSIHIČNO NASILJE

je vsako psihično slabo ravnanje z otrokom, ki ima škodljive posledice za osebnostno rast oz razvoj. Primer: vpitje, izsiljevanje, ponižanje, grožnje, namensko zanmerjanje čustvenih potreb.

SPOLNA ZLORABA

je vsako dejanje odraslega ali starejšega mladoletnika, ki uporabi otroka za zadovoljitev svojih seksualnih potreb. Primer: posilstva in drugo spolno nasilje, neprimerno dotikanje, siljenje v gledanje pornografskih filmov, dotikanje otrokovih spolnih organov.

VRSTNIŠKO PREGANJANJE - BULLYING

je posebna oblika nasilja otrok ali mladostnikov nad otroci ali mladostniki. Gre za ponavljajoča se slaba ravnanja prvih nad drugimi. Primer: agresivnost, nasilno vedenje, podlo ravnanje, klevetanje, izsiljevanje denarja ali druge lastnine. Govorimo o fizičnem, socialnem in psihološkem preganjanju.

POSLEDICE NASILJA NAD OTROKI

[divider_padding]

Posledic nasilja nad otroki je več. Le-te so odvisne od starosti otroka ter v katerem razvojnem obdobju je bil otrok trpinčen, od otrokovega značaja, temperamenta, trajanja nasilja in intenzitet trpinčenja. Prav tako na stopnjo posledic vpliva odnos med otrokom žrtvijo in storilcem, odziv družine in institucij na odkritje nasilja ter nenazadnje dosegljivost in kakovost pomoči otroku.

Posledice nasilja pri otrokih

  [list style=”list2″ color=”gray”]
 • tesnoba
 • depresija
 • slabi šolski uspeh
 • nizko samospoštovanje
 • neposlušnost
 • nočne more
 • telesne motnje
[/list]

Posledice nasilja pri adolescentih

  [list style=”list2″ color=”gray”]
 • strah in travma
 • pritožbe na zdravstvene probleme, agresija
 • težave v ustvarjanju tesnih odnosov v odrasli dobi
 • povečan rizik bega od doma
 • vzorec obnašanja (medgeneracijski prenos)
[/list]