404 Not Found


nginx

Mobilna pisarna Kerinov Grm je pilotni projekt in deluje v sklopu  Mobilne enote za razvoj nenasilnih odnosov (MobE) Zavoda EMMA  Ljubljana – Organizacijska enota Krško. V delovanje Mobilne pisarne Kerinov Grm se vključujejo tudi druge nevladne organizacije. Namen je medsebojno povezovanje skupnosti, tako Romov, kot “civilov”, izmenjava informacij, odpravljanje negativnih stereotipov in predsodkov ter razvoj nenasilne komunikcacije v vseh pogledih.

Pisarna je pričela z  delom na terenu v Kerinovem Grmu v sredo, 24.10.2012, ob 12h in bo odprta vsako sredo med 12 in 14h.

Na uvodnem sestanku ob otvoritvi so potekali pogovori z Romskim svetnikom g. Moranom Jurkovičem, predstavnico OŠ Leskovec ga. Jožico Repše ter predstavniki Zavoda Emma. Namen pogovorov je bil identifikacija specifičnih lokalnih potreb romske populacije, možnosti vključevanja v različne oblike pomoči ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami predvsem na področjih zaposlovanja in izobraževanja.