404 Not Found


nginx

V sklopu Zavoda Emma, centra za pomoč žrtvam nasilja, potekajo pripravljalne aktivnosti za jesensko odprtje redne pisarne za pripadnike romske skupnosti v Posavju. Dana je bila pobuda za odprtje redne pisarne za romsko skupnost v Kerinovem Grmu. Zavod EMMA v okviru programa Mobilne enote za pomoč žrtvam nasilja na terenu razvija program pomoči za romsko skupnost v Posavju. Dali smo pobudo, naslovljeno na Občino Krško, da se ustanovi redna pisarna za Rome v okviru nevladnih organizacij, s sedežem v Kerinovem Grmu, ki bo delovala redno tedensko. Sedaj potekajo pripravljalne aktivnosti, da lahko jeseni začnemo z dejavnostmi. Izvajali bomo koordinacijo, tako da bodo v okviru pisarne dela lahko potekala na terenu, ne samo v Kerinovem Grmu, tudi v ostalih romskih naseljih. V tej koordinaciji bodo tudi ostale nevladne organizacije iz Posavja izvajale svoje dejavnosti v skladu s svojimi poslanstvi. Cilj pa je razvoj odnosov, ki temeljijo na medsebojnem razumevanju, odpravi predsodkov in stereotipov, večje razumevanje med večinsko populacijo in Romi. Poslanstvo Zavoda EMMA je razvoj nenasilne družbe in kulture, dialoga in spoštovanja ter pomoč žrtvam nasilja.

Dejavnosti bomo izvajali na terenu, v sklopu Mobilne enote za psiho-socialno pomoč. Vključevali bomo prostovoljke in prostovoljce ter vse organizacije, ki lahko ponudijo svoje znanje in izkušnje ter informacije. Zavod EMMA poziva vse organizacije, ki bi rade sodelovale, da nas kontaktirajo na telefon 030/ 616-767 ali mail: zavodemma.krsko@gmail.com.

Aktivnostim se priključujejo člani letos formirane Mreže za izboljšanje kvalitete odnosov v Posavju. Sodelovali bodo preko različnih delavnic, od športnih in kreativnih, pomoči, ki jo potrebujejo otroci pri učenju, do nudenja takšne konkretne pomoči, ki marsikomu, ki ni toliko vešč slovenščine, pride prav – izpolnjevanja raznih formularjev, pisanje vlog ipd. Dejavnosti v romskih naseljih se bodo začele v jesenskem času.