404 Not Found


nginx

Zavod Emma, center za pomoč žrtvam nasilja, je v letošnjem letu pričel z novim programom POSVETOVALNICA »NASILJE NI LJUBEZEN«, namenjenim mladim med 15 in 29 letom starosti, ki imajo težave v odnosih in partnerskih zvezah.

Program je nastal na podlagi izkušenj strokovnih sodelavk, ki kažejo, da mladi v svojih odnosih ljubosumje pogosto zamenjujejo z ljubeznijo. Nasilno vedenje, preverjanje in nadzor mladi pogosto opravičujejo in ga utemeljujejo z zvestobo in ljubeznijo. Poleg tega mladostniki pogosto v odnosu kontrolirajo svoje obnašanje in ga spreminjajo, da ne bi povzročili jezo partnerja (na primer iti ven, druženje s prijatelji, ) in tako postanejo izolirani in osredotočeni samo na partnerja. Takšno “zaščito” mladi opravičujejo, popolnoma skrivajo ali celo zanikajo. Obnašanja, geste, ljubosumje, posesivnosti in nadzor oseb, s katerimi so v emocionalnem odnosu, zamenjujejo z ljubeznijo.

Program Posvetovalnica »Ljubosumje ni ljubezen« bo mladim ponujal nove načine soočanja s svojo jezo in občutki, učil jih bo o konstruktivnem reševanju konfliktov in komunikaciji v odnosu, zagotovili jim bomo znanje in skupaj z njimi ubesedili nestrinjanje z nasilnim ravnanjem. Mladi bodo dobili pomoč pri iskanju informacij, v svetovalnici bodo lahko predelali svoja čustva in se opredelili za vrednote in nenasilje. Pri neposrednem delu z mladimi bodo svetovalke uporabljale individualno in skupinsko obliko dela in metodo svetovanja ter nudenja ustrezne pomoči. Profesionalno anonimno svetovanje bo opravljeno v okviru strokovne usposobljenosti.

Svetovanje bo na voljo brezplačno, dvakrat tedensko med 12.00 in 18.00 uro v prostorih Zavoda Emma. Kot del posvetovalnice bodo 1x mesečno potekala tudi predavanja v trajanju 2h za vse uporabnike/ce programa in sicer na temo ljubezni, nasilja, krepitve sampodobe in samozavesti, veščine nenasilne komunikacije ipd. Predavanja so namenjena bolj poglobljenemu uvidu v posameznikovo situacijo ter prepoznavanju znakov, ki kažejo na nekonstruktiven odnos. Za mladoletne osebe bo potrebno pri njihovi vključitvi v program sodelovanje staršev ali/in pristojnih organizacij. V program se bodo lahko vključevale osebe obeh spolov.

Za več informacij in prijavo, pokličite na telefonsko številko 01 425 47 32 ali pišite na mateja.gustin@zavod-emma.si.