Sodelovanje z VNRC DROM

Zavod Emma že več let sodeluje z Večnamenskim romskim centrom DROM s pripravo brezplačnih predavanj in delavnic na temo nasilja, izboljšanja odnosov in vzgoje otrok ter skrbi za prenos strokovnih znanj in dobrih praks s področja dela z žrtvami nasilja.

27.7. 2020 smo se z uporabniki centra pogovarjali o poteh iz nasilja, 24.8. 2020 pa izvedli delavnico o vzgoji otrok.

1.12.2020 smo na videokonferenci v pogovornih torkih strokovne delavke spregovorile na temo ‘Kam po pomoč v času ukrepov zaradi COVID-19’.