PROSTOVOLJNO DELO

Zavod Emma dvakrat letno izvaja usposabljanje za delo na področju z žrtvami nasilja. Le-to je namenjeno dvigovanju ozaveščenosti o problematiki nasilja med mladimi, hkrati pa udeleženci in udeleženke usposabljanja pridobijo možnost, da tudi sami oz. same aktivno sodelujejo na področju preprečevanja nasilja v družbi.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želite:

  [list style=”list2″ color=”gray”]
 • pomagati ljudem v stiski,
 • narediti nekaj zase in za druge,
 • se kaj novega naučiti.
[/list]

Udeleženci na posameznih srečanjih obdelajo:

  [list style=”list2″ color=”gray”]
 • predstavitev Zavoda EMMA in vloga prostovoljnega dela (solidarnost, pravice, dolžnosti, ipd.),
 • nasilje kot družbeni fenomen (pogostost, oblike, storilci, žrtve),
 • tehnika pogovora po telefonu (z odraslim, z otrokom in mladostnikom/co),
 • osnove družinske zakonodaje, osnove kazenske zakonodaje, sorodne institucije,
 • občutki pri vodenju telefonskih razgovorov.
[/list]

Usposabjanje poteka v obliki predavanj, iger vlog in simulacij primerov. Udeleženkam / cem je na voljo interni priročnik za usposabljanje. Vsak udeleženec /ka dobi tudi potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju. Udeleženci in udeleženke, ki se odločijo nadaljevati delo na Zavodu Emma, se lahko vključijo v različne programe zavoda. To so delo na kriznem telefonu, spremljanje žrtev nasilja na institucije, neformalno druženje z žrtvami nasilja ter učna pomoč žrtvam nasilja.