404 Not Found


nginx

Med 16 dnevi aktivizma v boju proti nasilju nad ženskami smo posneli video z naslovom ” Skupaj proti nasilju”. Protagonistke/i videa so v različnih jezikih izrekli sporočilo “Stop nasilju – Spregovori!” Pri izdelavi videa so sodelovali  umetnice/ki iz Slovenije in tujih držav, prevajalke/ci za tuje jezike, prostovoljci/ke  Zavoda Emma in naše uporabnice/ki projekta  “Psihosocialna podpora in aktivnosti namenjene preprečevanju in odzivu na nasilje po spolu v Sloveniji”, ki ga izvaja Zavod Emma po naročilu UNHCR-ja. Video je posnel režiser August Adrian Braatz. 

S posnetim materialom poskušamo opozoriti, da nasilje lahko doleti vsako, ne glede na starost, veroizpoved ali družben položaj. Pomembno je, da vemo:

– Nasilje je družben problem in ne problem posameznice.

– Nasilje je kaznivo dejanje.

– V Sloveniji imamo programe pomoči za tiste, ki so doživljali ali še vedno doživljajo nasilje, kot tudi za povzročitelje nasilja.

Video si lahko ogledate na naši fb strani.

https://www.facebook.com/zavod.emma/videos/381612102942791