Za njeno prihodnost – usposabljanje

Kmalu bomo ponovno začeli z #usposabljanje za #dekleta in #materena področjih #nasiljepospolu ter o #praviceotrok in žensk. Prav tako nismo pozabili na #ozavescanje proti otroškim porokam in drugemu nasilju po spolu. Projekt financira @mfaSlovenia. #razvojnosodelovanje#Agenda2030#trajnostnolokalnoglobalno#razvojniprojekt @Developmental Action without Borders – Naba’a & @ZavodKrog https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/ https://www.gov.si/podrocja/zunanje-zadeve/mednarodno-razvojno-sodelovanje-in-humanitarna-pomoc/