404 Not Found


nginx

ZAVOD EMMA VABI NA PODELITEV ROŽE NENASILJA V ČASU MEDNARODNIH DNEVOV BOJA PROTI NASILJU, ki bo v soboto, dne 24. 11. 2012, med 10h in 12h na Vodnikovem trgu 6, mestna tržnica v Ljubljani.

Zavod Emma, center za pomoč žrtvam nasilja, v sklopu 16 dni aktivizma v boju proti nasilju ter v sklopu mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami, organizira javno akcijo ozaveščanja javnosti o problematiki nasilja z naslovom »Podari rožo nenasilja«, ki se bo odvijala v središču mesta, na mestni tržnici v Ljubljani. Akcija je del širšega projekta Zavoda Emma, s katerim želi širšo javnost opozoriti na resnost in kompleksnost problematike nasilja nad ženskami. Projekt zaobjema celovito obravnavanje nasilja in je naravnan na uveljavljanje ničelne tolerance do nasilja v družini in družbi.

Poseben vsebinski poudarek letošnje akcije bo na problematiki nasilja nad starejšimi, kateri se v javnosti posveča premalo pozornosti. Starejši so namreč izrazito ranljiva ciljna skupina, ki je v zadovoljevanju svojih potreb ter uveljavljanju svojih pravic prepogosto spregledana. Nasilje, ki ga starejši dnevno doživljajo v svojih domovih, javnih prostorih, institucijah in organizacijah, je najbolj kršena človekova pravica. Z letošnjo akcijo želimo tako predvsem opozoriti javnost na obstoj nasilja nad starejšimi, osvetliti posledice, ki jih pri njih nasilje povzroča ter posameznikom ponuditi priložnost, da spremenijo svoja dejanja v odnosu do starejših. V ta namen bomo v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije informirali in opozarjali mimoidoče o resnosti problematike nasilja nad starejšimi ter jih povabili, da tudi sami aktivno prispevajo k zmanjševanju nasilja.

V znak podpore boju proti nasilju nad starejšimi bo ga. Angelca Žiberna, vodja projektnega sveta Starejši za sterejše, podelila prvo rožo nenasilja, vsem prisotnim pa bo na voljo tudi informativno gradivo ter informacije, ki jih bodo posredovale strokovne sodelavke Zavoda Emma ter ZDUS-a. S tem dejanjem bomo pozvali ljudi k zavezi o nenasilnemu vedenju ter opozorili javnost na aktualno problematiko nasilja v družini in družbi nasploh. Naš namen je tudi mobiliziranje vseh organov ter organizacij, ki lahko v skladu s svojimi pristojnostmi prispevajo k zmanjševanju nasilja ter doseči sinergijo na področju trajnostnega razvoja družbe z ničelno toleranco do nasilja nasploh.

Vabimo vas, da se nam pridružite v soboto, 24.11.2012 med 10h in 12h na Vodnikovem trgu 6, mestna tržnica v LJubljani.

Tim strokovnih sodelavk in prostovoljk Zavoda Emma