404 Not Found


nginx

Strokovne sodelavke Zavoda Emma so se marca 2012 že tretjič odpravile na strokovni delovni obisk v Črno goro v sklopu projekta “Od okolja do družine”.

To je triletni projekt v organizaciji Zavoda Krog ter pod pokroviteljstvom Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki se bo izvajal na ruralnem severnem delu ČG na področju razvojnega sodelovanja. Projekt je usmerjen predvsem na revno prebivalstvo ruralnih območij ČG. Raziskava iz leta 2o1o je namreč pokazala, da tam še vedno niso uresničeni cilji kot so enakost, pravica do kvalitetnega izobraževanja, zdravega življenja, zaščite življenjskega okolja, polnopravnost otrok ter življenja brez nasilja. Še vedno je prisotna revščina in zloraba otrok. Centrom za socialno delo pa primanjkuje kadra, tehničnih zmogljivosti in sredstev. Lokalne oblasti pa ne prepoznajo centrov za socialno delo kot pomembne institucije lokalnega nivoja. V letih 2o11, 2o12 in 2o13 bo tako izpeljana rehabilitacija otrok iz ČG, izvedene bodo različne izobraževalne delavnice za učence in učitelje osnovnih šol na temo varstva okolja, ravnanja z odpadki ter na temo nasilja, v projekt pa bo vključeno tudi izobraževanje strokovnih sodelavk in sodelavcev, policije in sodstva v ČG s področja nasilja v družini ter enakosti spolov.

Prejšnji obisk je bil namenjen izobraževanju ter osveščanju otrok ter učiteljev o nasilju. V skladu s tem so bile izvedene delavnice ter izobraževanja na treh črnogorskih osnovnih šolah v mestih Gusinje, Plav ter Murino. Delavnic se je udeležilo 287 otrok ter 71 učiteljev. Hkrati so potekali dogovori s tamkajšnjimi predstavniki centrov za socialno delo, ravnatelji ter tudi novinarji o poteku našega nadaljnjega dela.

Tokratni namen obiska pa je bil izobraževanje tamkajšnjega strokovnega kadra in sicer izobraževanje strokovnih delavk in delavcev Centrov za socialno delo, Varnih hiš oz. zatočišč za žrtve nasilja, SOS telefona ter na novo ustanovljenega Centra za otroke s posebnimi potrebami. IZobraževanje je potekalo preko predavanj, iger vlog, konzultacij ter simulacij primerov, obravnavali pa smo teme kot so pojav nasilja, miti in stereotipi o nasilju, oblike in dinamike nasilja, tehnike pogovorov z žrtvami nasilja, načini obveščanja in seznanjanja žensk z njihovimi pravicami, možne oblike pomoči pri dostopu do sodišča in socialnih ustanov, prenos slovenskih primerov dobrih praks.

Izkušnje kažejo, da je nasilje močno zasidrano v njihovem vsakdanjem življenju. Še bolj zaskrbljujoče pa je to, da je toleranca do nasilja zelo visoka in posledično posamezniki nasilja ne prepoznajo. To velja tako za otroke in mladostnike kakor tudi za odrasle osebe, tudi tiste, ki so za otroke in mladino odgovorne. Zato je projekt, kot je “Od okolja do družine”, še kako pomemben, saj lahko le dalj časa trajajoče in neprekinjene aktivnosti na tem področju prinesejo določene spremembe.