404 Not Found


nginx

Današnji dan po vsem svetu obeležujejo kot mednarodni dan otrok žrtev nasilja, ki je na pobudo OZN posvečen otrokom, ki so žrtve fizičnega in psihičnega nasilja. Ta dan potrjuje tudi zavezanost varovanju človekovih pravic otroka in mednarodnem boju proti vsakršnim oblikam nasilja nad otroki.

Z ratificiranjem Konvencije o otrokovih pravicah so se države pogodbenice zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice ter da bodo za to odgovarjale mednarodni skupnosti. Konvencija, ki je kot mednarodna pogodba o človekovih pravicah v veljavo stopila leta 1990, otrokom zagotavlja osnovne človekove pravice, kot so pravica do preživetja, nemotenega razvoja, polnega sodelovanja v družinskem, kulturnem in družbenem razvoju ter pravice do zaščite pred škodljivimi vplivi. Pred šestimi leti  je Organizacija združenih narodov izvedla obsežno raziskavo nasilja nad otroki, ki je pokazala, da je le 2,4 odstotka otrok celega sveta zakonsko zaščitenih pred kakršnimikoli oblikami nasilja. Med državami, ki vsako obliko nasilja nad otroki opredeljujejo kot kaznivo, pa ni Slovenije. Po podatkih iste raziskave je bilo 150 milijonov deklic in 73 milijonov dečkov pod 18. letom starosti vsaj enkrat v življenju prisiljenih v spolni odnos ali pa v kakšno drugo obliko nasilja. Dodatnih 218 milijonov otrok pa naj bi zlorabljali za delovno silo.

Tudi v Sloveniji se po podatkih policije ter nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja v družbi,  srečujemo z visoko stopnjo nasilja nad otroki. O nasilju nad otroki so dolžni prijavljati vsi, posamezniki, inštitucije, zdravstvene organizacije, šole, vendar žal še vedno opažamo previsoko toleranco do nasilja, zaradi česar vsako leto ogromno primerov nasilja nad otroki ostane neprijavljeno.

Prevzemite odgovornosti in ukrepajte – prijavite nasilje nad otroki!