404 Not Found


nginx

Zavod Emma, center za pomoč žrtvam nasilja, z letošnjim letom pričenja z novim preventivnim projektom »USTVARJAMO NENASILJE«, ki je namenjen mladim med 15 in 29 letom starosti.

V sklopu projekta bomo izvedli 7 sklopov ustvarjalnih delavnic na temo nasilja. Vsak sklop delavnic bo sestavljen iz dveh delov in sicer bo za mlade v uvodnem delu organizirano predavanje, katerega namen bo informiranje in ozaveščanje mladih o problematiki nasilja v družbi, v nadaljnjih srečanjih pa se bodo mladi udeleženci pod strokovnim vodstvom mentorja seznanili z različnimi ustvarjalnimi tehnikami ter izdelali svoj končni izdelek na temo nasilja. Posamezen sklop delavnic bo obsegal 6 srečanj po 3h. Vsak sklop bo namenjen učenju drugačnih tehnik ustvarjanja. Na prvem sklopu bomo tako z udeleženci spoznavali tehnike risanja, na drugem sklopu tehnike risanja z ogljem, kasneje tehnike kolaža, tehnike izdelovanja stvari iz gline ipd. Vse izdelke z delavnic bomo konec leta predstavili tudi na javni razstavi v Cankarjevem domu v Ljubljani v sklopu akcij ozaveščanja v času mednarodnih dnevov boja proti nasilju.

Preko projekta želimo v mladih preko ustvarjalnega dela spodbuditi kritično razmišljanje ter odnos do nasilja v družbi. Prav tako pa želimo preko projekta mladim ponuditi možnost, da svoja stališča do nasilja tudi javno predstavijo ter tako aktivno prispevajo k javnim pobudam za preprečevanje nasilja.

Število udeležencev posamezne delavnice bo omejeno na 15 tečajnikov oz tečajnic. V primeru večjega povpraševanja bomo izvedli dodatne delavnice. Delavnice bo vodila Jasna Šafar, kreativna vodja podjetja Design d.o.o. Delavnice se bodo izvajale v prostorih Zavoda Emma.

Za več informacij ter prijavo na delavnice pokličite na 01 425 47 32 ali nam pišite na mateja.gustin@zavod-emma.si.