404 Not Found


nginx

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU: Posvetovanje z javno tribuno “STOP NASILJU V DRUŽINI IN DRUŽBI – SPREGOVORI”

 

Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja, je v okviru kampanje ozaveščanja javnosti o nesprejemljivosti nasilja v družini in družbi “Namesto klofute podari rožo”, 2. decembra 2011 v Krškem organiziral POSVETOVANJE Z JAVNO TRIBUNO – Stop nasilju v družini in družbi – Spregovori! Dogodek je potekal v okviru Mednarodnih dnevov boja proti nasilju.

Na posvetovanju so bili prisotni gosti: Melita Kramar, specialistka zakonske in družinske terapije, Zakonski in družinski inštitut, Novo mesto in Krško, – Klavdija Žibert, Oddelek za družbene dejavnosti, Občina Krško, – Olga Košir, predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavje (PZDU Posavje) – Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Sevnica (OZRK Sevnica), – Aleš Urek, predstavnik PRSTaN-a – Posavske Regionalne Stične Točke za Nevladne organizacije.

ZAKLJUČKI IN SKLEPI POSVETOVANJA Z JAVNO TRIBUNO

1. Udeleženke in udeleženci ugotavljajo in se strinjajo, da je na področju prevencije nasilja v družini in družbi ter nudenja pomoči potrebno povezovanje organizacij, tako nevladnih, kot vladnih.

2. Organizacije, prisotne danes, bomo krepile že vzpostavljeno sodelovanje in ga nadgradile. Sodelovanje in vključevanje je odprto za nove člane.

3. PRSTaN – Posavska Regionalna stična točka za nevladne organizacije bo nudila tehnično in ostalo pomoč, v skladu s svojimi pristojnostmi.

4. Organizirali bomo lokalno kampanjo na področju prevencije in pomoči v primerih nasilja.

5. Zavod EMMA daje pobudo, da preko programa Mobilna enota ostalim vladnim in nevladnim organizacijam nudi podporo v prepoznavanju nasilja na terenu in tehnikah pomoči ter vključevanja.

6. K dajanju pobud so pozvane tudi ostale organizacije.

7. Naše sodelovanje je naravnano na spodbujanje kvalitete odnosov in življenja v lokalnem okolju.

 

Posvetovanje so omogočili:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Občina Krško, Občina Brežice, Mladinski center Krško, Forma d.o.o., Pivovarna Laško d.d., Kruhek Sevnica d.o.o., Jagros d.o.o., Cvetličarne Harmonija, Sadjarstvo Gerzina Edi

    

 

javna tribuna 2011