404 Not Found


nginx

V okviru 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami, ki se pričnejo 25. novembra z Mednarodnimi dnevi boja proti nasilju nad ženskami in se zaključijo 10. decembra na Svetovni dan človekovih pravic

vas

VABIMO NA POSVET

Nasilje nad starejšimi
in
Rešitve proti nasilju v Evropi skozi prizmo prevencije – SAVE projekt

ki bo v četrtek, 24. novembra 2016 v Mestni hiši Brežice, s pričetkom ob 10.uri

Teme za pogovor: nasilje nad starejšimi, oblike preventivnih dejavnosti na področju nasilja nad starejšimi, pomembnost medinstitucionalnega povezovanja v primerih nasilja, mednarodni projekt SAVE in rezultati preventivnih delavnic med osnovnošolci

Sodelujoči na posvetu:

– Zlata Zidanič, Varna hiša Pepcin dom, Center za socialno delo Krško
– Natalija Gregorič, Zavod EMMA – Nasilje nad starejšimi
– Andreja Jazbinšek, Zavod EMMA – Predstavitev projekta SAVE
– Ida Križanec, regijska koordinatorica projekta Starejši za starejše
– Srečko Medic, pomočnik komandirja Policijske postaje Brežice

Moderacija posveta: Dževada Popaja, strokovna vodja programov Zavoda EMMA.

Nasilje nad starejšimi:
Nasilje nad starejšimi je ena izmed zelo perečih tem v zadnjem obdobju. Prebivalstvo se stara, vedno več je starejših ljudi in zato se bomo v prihodnosti v vse večji meri srečevali s pojavi nasilja nad starejšimi. Oblike nasilja nad starejšimi so različne, gre za fizično in psihično zlorabljanje, ekonomsko izkoriščanje, spolne zlorabe, zanemarjanje in izsiljevanje. Najpogosteje so starejši žrtve oseb, ki so jim zelo blizu – storilec je v velikih primerih sorodnik ali odrasli otroci. Seveda tu ne gre spregledati tudi institucionalnega nasilja, ki se lahko dogaja v domovih za ostarele, v bolnišnicah ali drugih zavodih.

Na kratko o projektu SAVE:
SAVE (Solutions against violence in Europe) je projekt, ki v mednarodni zasedbi partnerjev išče možne rešitve proti nasilju v Evropi. Projekt je osredotočen predvsem na dve ciljni skupini; to so otroci in mladostniki ter odrasli, ki so nasilje preživeli v otroštvu. Projekt stremi k izboljšanju sistemov preprečevanja, zaznavanja in reševanja primerov nasilja nad otroki v Evropi. Glavni cilj projekta, ki je zgrajen na mešanem partnerstvu šestih evropskih držav (Italija, Španija, Slovenija, Grčija, Romunija in Nemčija), je ustvariti inovativni model intervencije. Ta model bo temeljil na dobrih praksah na evropskem nivoju s ciljem oblikovati in testirati stroškovno učinkovite rešitve za globalni pristop k nasilju, ki bi ga lahko potem prenesli v naša lokalna okolja.

S posvetom bi se želeli dotakniti uporabe preventivnih dejavnosti na obeh področjih in s skupnimi močmi ugotoviti, kaj bi se na področju prevencije še dalo narediti, da bi tako zmanjšali pojavnost nasilja.

Vabimo Vas, da se posveta udeležite in s svojimi prispevki dopolnite in z drugih zornih kotov osvetlite omenjeni tematiki.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: andreja.jazbinsek@zavod-emma.si, zavodemma.krsko@gmail.com ali na tel.: 07/490 65 10,do srede 23.11.2016.
Prisrčno vabljeni!
Tim strokovnih sodelavk Zavoda EMMA

Foto utrinki s posveta: