404 Not Found


nginx

Krško,19.4.2012

Mreža za spodbujanje kvaliteteodnosov in življenja v Posavju, v kateri nastopajo Zavod EMMA, Zveza prijateljev mladine Krško, Zakonski in družinski inštitut Novo mesto in Krško, Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavja – PZDU Posavje, Ozara Brežice, Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije – PRSTaN in Rdeči križ Sevnica, je včetrtek, 19.4.2012 v Dvorani v parku Krško priredila čajanko s posebnim pomenom: prijetno druženje z izmenjavo rabljenih oblačil, knjig in igrač.

Namen srečanja, ki je bil druženje, navezovanje novih poznanstev, premagovanje odtujenosti in ekološkaozaveščenost, je bil dosežen, saj se je skozi celotno popoldne izmenjalo veliko število ljudi, ki so takšno druženje pozitivno ocenili in pozdravili z upanjem na nadaljevanje takšnih dogodkov. Privarčevanih je bilo naravnih virov za 200izmenjanih izdelkov ponovne uporabe. Zavedamo se pomena povezovanja in združevanja moči različnih organizacij, socialnih in ekoloških, v skupnem prizadevanju za nenasilno družbo. Zavod EMMA se bo še naprej trudil s podobnimi idejami in spodbudami, saj je bila ta čajanka dober začetek in nam bo služila kot dokazilo, da se iz mnogo majhnih koščkov lahko naredi velik uspeh.