404 Not Found


nginx

Kdo so partnerji projekta?

V mesecu februarju (2015) je konzorcij projektnih partnerjev, sestavljen iz Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zdravniške zbornice Slovenije, Centra za socialno delo Maribor, Zavoda Emma (Center za pomoč žrtvam nasilja) in St. Olavs University Hospital, Forensic department Brøset, Centre for research and education in forensic psychiatry, pričel z izvajanjem projekta Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 (akronim projekta POND_SiZdrav).

Cilji projekta

Uveljavitev zakonodajnih določil o preprečevanju nasilja v družini na področju zdravstvene dejavnosti.
Povečanje znanja in kompetenc zdravstvenega osebja za prepoznavanje in obravnavo žrtev nasilja v družini in za delo z ranljivimi skupinami.
Vzpostavitev medinstitucionalne obravnave žrtev in storilcev nasiljav družini.
Priprava izobraževalnega gradiva in izvedba dvodnevnega izobraževalnega programa o nasilju v družini za zdravstveno osebje.

Izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev

Glavni cilj projekta je vzpostavitev interdisciplinarnega izobraževalnega programa o prepoznavanju in obravnavanju žrtev nasilja v družini v zdravstvenem sektorju. Izobraževanje bo zajemalo več tematskih področij: od osnovnih značilnosti in mehanizmov nasilja v družini, medsektorskega sodelovanja, kliničnih znakov, zakonodaje in protokolov, prikaza dobrih praks, načinov sporočanja in odzivanja na nasilje v družini do posebnih vidikov prepoznavanja in obravnavanja žrtev nasilja v družinah ranljivih skupin (med migranti, Romi, brezposelnimi, starejšimi ter ruralnim prebivalstvom). Projekt bo dopolnil sistemsko naravnane storitve in programe, ki težje dosežejo navedene ciljne skupine, in s tem prispeval k zmanjševanju tveganj za njihovo socialno izključenost, marginalizacijo in diskriminacijo. Izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev bodo v okviru projekta brezplačna, saj se bodo financirala iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma. Potekala bodo od septembra 2015 do marca 2016. Vsebine predavanj in delavnic ter urniki izobraževanj bodo razpisani v mesecu juniju 2015.