404 Not Found


nginx

Promocija pravic otrok in žensk v Libanonu se nadaljuje
28.9.2020 – V okviru projekta »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam
med begunci v Libanonu« so dekleta, matere in očetje, usposobljeni na treningih o nasilju po
spolu ter pravicah žensk in otrok, že zaključili po pet delavnic za prve skupine vrstnic
oziroma staršev. Na spletnih srečanjih so se pogovarjali o pravicah žensk, pravicah otrok,
razliki med biološkim in družbenim spolom, nasilju po spolu in zaščiti otrok in žensk.
Libanonska vlada se je zavezala, da bo do leta 2030 odpravila otroške, zgodnje in prisilne
poroke v skladu s ciljem 5.3 ciljev trajnostnega razvoja, prav tako pa je leta 1991 ratificirala
Konvencijo o otrokovih pravicah, ki določa najnižjo starost 18 let, in h Konvenciji o odpravi
vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) pristopila leta 1997. Ena od ovir je, da Libanon
nima zakonov o poroki in razvezi po vsej državi, saj ta območja ureja 18 verskih skupnosti v
državi. Muslimanska, krščanska in ostale verske skupnosti omogočajo, da se dekleta poročijo
pri 14 letih.
Usposobljena dekleta, matere in očetje bodo sicer v nadaljevanju projekta, ki ga Zavod Emma
izvaja v sodelovanju z Zavodom Krog in s financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve in
Vlade Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja, ozaveščali proti
otroškim porokam in nasilju po spolu med 850 vrstnicami oz. 1400 starši.
Istočasno potekajo spletna srečanja z voditelji lokalnih skupnosti in učitelji, ki imajo
pomembno vlogo pri promociji pravic otrok in žensk ter zajezitvi otroških porok. Prvi odzivi
na srečanja tako med dekleti in starši kot tudi lokalnimi voditelji so pozitivni – menijo, da so
teme pomembne, informacije koristne in da bi moralo biti takih srečanj še več.
V okviru projekta še vedno potekajo aktivnosti za preventivo pred Covid-19, ki se širi tudi v
Libanonu. Libanonska vlada je do sedaj potrdila 36.254 okuženih COVID-19 in 347 smrtnih
žrtev. Begunci zdaj predstavljajo 20% prebivalstva Libanona. Gospodarska kriza,jih je najbolj
prizadela, saj jim že zdaj primanjkuje sredstev ali stalnega dohodka, da bi si lahko zagotovili
osnovne življenjske potrebe.
Na spletnih srečanjih se udeleženci pogovarjajo o nevarnostih bolezni, simptomih in načinih
preventive. Doslej se je srečanj in individualnih svetovanj udeležilo več kot 800 žensk, sirskih
in palestinskih begunk ter revnejših Libanonk.
Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.