404 Not Found


nginx

Zavod Emma že več let sodeluje z Večnamenskim romskim centrom DROM s pripravo brezplačnih predavanj in delavnic na temo prepoznavnja nasilja, izboljšanja odnosov in vzgoje otrok ter skrbi za prenos strokovnih znanj in dobrih praks s področja dela z žrtvami nasilja.

VNRCD je štiriletni interdisciplinarni projekt namenjen pripadnikom romske skupnosti na območju UE Krško. Nosilec projekta je Center za socialno delo Posavje, projekt pa je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v obdobju od 9.11.2017 do 8.11.2021 v večnamenskem prostoru v Kerinovem Grmu, po potrebi pa tudi v drugih romskih naseljih ter v prostorih Centra za socialno delo Posavje, enota Krško.

Ciljne skupine, ki jih projekt zajema, so: romski predšolski in šoloobvezni otroci, romski najstniki in najstnice, odrasli, polnoletni pripadniki romske skupnosti, ranljive skupine posameznikov (invalidi, brezposelni, ostareli v romski skupnosti), pripadniki skupnosti z nedokončano osnovno šolo, romske ženske in družine, širša strokovna in obča javnost, v projekt vključeni strokovni delavci ter mediji.

27.7. 2020 smo se z uporabniki centra pogovarjali o poteh iz nasilja,

24.8. 2020 pa izvedli delavnico o vzgoji otrok.

1.12.2020 smo na videokonferenci v pogovornih torkih strokovne delavke spregovorile na temo ‘Kam po pomoč v času ukrepov zaradi COVID-19’.