404 Not Found


nginx

Screen Shot 2014-04-09 at 14.46.58

 

Za nami je uspešno zaključeno usposabljanje za delo z žrtvami nasilja. Število prijav je bilo ogromno, zaradi česar smo usposabljanje izvedli v dveh skupinah. Udeleženci usposabljanja so se spoznali z različnimi oblikami nasilja, tehnikami svetovalnega pogovora z osebami z izkušnjo nasilja, pregledali smo področje zakonodaje ter se seznanili z organizacijami, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja. Na obeh srečanjih smo si ogledali tudi film Moje lepe noge avtorice Coralie Girard, ki je nastal v sodelovanju Zavoda Emma in Luksuz Produkcije Krško.

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem udeležencem, ki ste z aktivnim sodelovanjem in razmišljanjem doprinesli k uspešno izvedenem usposabljanju.